Άρθρο: Σημαντική η συμβολή του πρωτογενή τομέα

Άρθρο: Σημαντική η συμβολή του πρωτογενή τομέα

Άρθρο του Θεόδωρου Καράογλου στην εφημερίδα «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη», Σάββατο 10 - Κυριακή 11 Μαρτίου 2012

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας της χώρας μας, ως εκ τούτου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πεδίο εκείνο από όπου θα ξεκινήσει η ανάταξη της οικονομίας, η αποκέντρωση στην πατρίδα μας και η αναγέννηση της υπαίθρου και της Ελληνικής κοινωνίας. Οι τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας δεν αποτελούν παράμετρο της κρίσης, αλλά μέρος της λύσης του προβλήματος, που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ο αγροτικός τομέας στην πατρίδα μας και οι τομείς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αποτελούν το ισχυρό όπλο στην παραγωγική ανασύνταξη του τόπου μας.

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερη σημασία αποκτά η προώθηση του αγροτικού τουρισμού και της καθετοποιημένης αγροτικής παραγωγής οικογενειακής μορφής, αλλά και η στήριξη γενικότερων συλλογικών δράσεων. Ακόμη, όμως, και η καταγραφή, διαφύλαξη και ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της παραγωγικής διαδικασίας προϊόντων ορεινών και ευαίσθητων περιοχών δημιουργούν προοπτικές και οδηγούν στην αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου.

Στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος της ελληνικής κτηνοτροφίας αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς η επένδυση σε αυτήν και ό,τι αυτή συνεπάγεται π.χ. ταυτότητα, ποιότητα, αειφορία, είναι εθνικό ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος, που προέρχεται από την κτηνοτροφία με δυσκολία αγγίζει το 30%. Συνεπώς, ο κλάδος αυτός μπορεί να συμβάλλει με αποτελεσματικό τρόπο στην επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας.

Η Νέα Δημοκρατία θέτει ως άμεση προτεραιότητα να ξεκινήσει ο διάλογος για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης της Ελληνικής κτηνοτροφίας, με στόχο τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την κτηνοτροφία μας. Η κτηνοτροφία στη χώρα μας έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αρκεί να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες για την ευόδωση αυτού του στόχου. Εάν αυτό γίνει πράξη, τότε θα αναγεννηθεί η ελληνική ύπαιθρος και θα αναθερμανθεί η εθνική μας οικονομία.