Άρθρο: "Εθνικό Σχέδιο υπάρχει, Εθνική Συναίνεση απαιτείται"

Άρθρο: "Εθνικό Σχέδιο υπάρχει, Εθνική Συναίνεση απαιτείται"

Άρθρο του Θεόδωρου Καράογλου στην εφημερίδα "Αυριανή"

H διεθνής κοινότητα βιώνει μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική κρίση η έκταση και το βάθος της οποίας δεν μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί πλήρως. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως διεθνείς οικονομικοί και νομισματικοί οργανισμοί, καθώς και κυβερνήσεις, διαρκώς αναθεωρούν προς το δυσμενέστερο τις προβλέψεις τους. Οι επιπτώσεις, μετά τις τράπεζες και τα χρηματιστήρια, έχουν περάσει πλέον και είναι ορατές και στην πραγματική οικονομία. Στην ανάπτυξη, την ανεργία, τη λειτουργία επιχειρήσεων, την έλλειψη του χρήματος από την αγορά.

Η ελληνική οικονομία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κρίση από την καλύτερη δυνατή θέση, στην οποία βρέθηκε μετά την συνετή οικονομική πολιτική των τελευταίων 5 ετών. Πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης και ήπιας προσαρμογής που απέδωσε τη μείωση του ελλείμματος από το 7% το 2004 κάτω από το όριο του 3%. Για αυτό και η Ελλάδα εν μέσω αυτής της μεγάλης κρίσης ξεπέρασε οριακά το έλλειμμα στο 3.7% του ΑΕΠ όταν μεγάλες οικονομίες, όπως αυτή της Ισπανίας, ξεπερνούν το 6%. Η χώρα μας είναι μια από τις μόλις 5 της Ευρωζώνης με πρόβλεψη για θετικό ρυθμό ανάπτυξης, χαμηλότερη ανεργία, αλλά και για μικρότερο έλλειμμα από το μέσο όρο των «15».
Η κυβέρνηση έλαβε άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην οικονομία. Με εγγύηση των καταθέσεων, με το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω των τραπεζών, τη λειτουργία των προγραμμάτων του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων αλλά και τη στήριξη των ασθενέστερων τάξεων, όπως με τη χορήγηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης, την πρόσθετη χορήγηση επιδομάτων στους ανέργους, τη δημιουργία νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, τα μέτρα για τους αγρότες και τον τουρισμό.
Η προσπάθεια ωστόσο πρέπει και είναι διαρκής. Άλλωστε οι προβλέψεις διαρκώς αναπροσαρμόζονται προς το χειρότερο. Παρά ταύτα η Ελλάδα θα εξέλθει της κρίσιμης και δύσκολης αυτής περιόδου με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Υπάρχει συγκροτημένο και συνολικό Εθνικό Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και στήριξης της πραγματικής οικονομίας, των δανειοληπτών, των ασθενέστερων. Εθνικό Σχέδιο με ορίζοντα το 2011, που στηρίζεται στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τη δημοσιονομική ισορροπία και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων με στοχευμένες πολιτικές, μακριά από λαϊκισμούς, εύκολες υποσχέσεις και υποθήκευση του μέλλοντος της οικονομίας και των επόμενων γενιών.
Σε κάθε περίπτωση όμως σε μια τέτοια κρίση προέχει ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Οι αριθμοί και τα ποσοστά μπορούν να περιμένουν. Η δημοσιονομική επιτήρηση δεν μπορεί να αποτελεί φόβητρο για τη μη λήψη γενναίων μέτρων στήριξης της οικονομίας και των πολιτών. Και αυτό κάνει με υπευθυνότητα και ευαισθησία η ελληνική κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η Ελλάδα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προχωρήσει σε αλλαγές αν απαιτούνται στο αναθεωρημένο πρόγραμμα σταθερότητας. Αλλαγές πάντα μέσα στο πλαίσιο της προτεραιότητας στον άνθρωπο.
Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ωστόσο απαιτεί αίσθημα ευθύνης από όλους. Κόμματα, τράπεζες, φορείς, εργοδότες. Η κυβέρνηση εφαρμόζοντας το Εθνικό Σχέδιο της και καλώντας σε συστράτευση και συναίνεση αποδεικνύει πως το επιδεικνύει. Οφείλουν και οι τράπεζες να διευκολύνουν τη ροή του χρήματος στην αγορά, όπως και οι εργοδότες να μην μετακυλύουν τα προβλήματα στους εργαζομένους. Οφείλει και η αντιπολίτευση να δείξει σοβαρή στάση και να προτάξει το συμφέρον της οικονομίας, δηλαδή το εθνικό συμφέρον, πάνω από τις μικροπολιτικές της επιδιώξεις. Το διαρκές και μονότονο αίτημα της για εκλογές το μόνο που κάνει είναι να συντελεί περαιτέρω στη διαμόρφωση κλίματος ανασφάλειας στην οικονομία και εντέλει να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην προσπάθεια της κυβέρνησης για θωράκιση της οικονομίας.
Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της Οικονομικής κρίσης υπάρχει, το αιτούμενο των καιρών είναι η Εθνική Συναίνεση που πρέπει να επιδειχθεί απ΄ όλους, αν πραγματικά ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της.