Άρθρο: "Άμεση αξιοποίηση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης"

Άρθρο: "Άμεση αξιοποίηση του Λιμένα της Θεσσαλονίκης"

Άρθρο του Θεόδωρου Καράογλου στην Εφημερίδα του Δήμου Θερμαϊκού "δ"

Το Λιμάνι Θεσσαλονίκης στον κυβερνητικό σχεδιασμό κατέχει ξεχωριστή θέση και αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας. Κατ΄ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για ιδιωτικοποίηση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη του ΟΛΘ και την αξιοποίηση των γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων του, προβλέπει την παραχώρηση σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή. Αυτό οδηγεί σε μια σειρά πλεονεκτημάτων για το λιμάνι και ευρύτερα την οικονομία της περιοχής, όπως η άμεση υλοποίηση των συνοδευτικών έργων υποδομής, η προσέλκυση μεγάλων διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των διεθνών ναυτιλιακών μεταφορών και την εφαρμογή ενός επενδυτικού προγράμματος που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Οφείλουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις και να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να καταστεί το μεταφορικό κέντρο και πύλη εισόδου προϊόντων προς την βαλκανική και ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: σχεδιασμός, ο οποίος υπάρχει, και συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Οι εργαζόμενοι που εκφράζουν την ανησυχία τους πρέπει να αισθάνονται ήσυχοι, καθώς προβλέπεται ένα πλέγμα δράσεων που διασφαλίζει τα δικαιώματά τους, από κίνητρα και εθελούσια έξοδο, μετατάξεις αλλά και παραμονή στην εργασία τους, υπό το νέο καθεστώς, δίχως όμως εργασιακές μεταβολές.