Άρθρο: "Εθνικό Κτηματολόγιο: Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας μας"

Άρθρο: "Εθνικό Κτηματολόγιο: Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας μας"

Άρθρο στην εφημερίδα "Εγνατία"

Ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα υποδομής της χώρας μας που επιτελείται σήμερα είναι η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου. Ενός έργου που επί πολλές δεκαετίες αποτελούσε όχι μόνο αναγκαιότητα, αλλά και αίτημα στο πλαίσιο της δημιουργίας προϋποθέσεων για την ορθολογική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εγγύηση των περιουσιών τόσο των πολιτών όσο και του ίδιου του κράτους. Η ψήφιση του σχετικού νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 19 Ιουλίου, άλλαξε τους ρυθμούς και τη φιλοσοφία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, που πλέον προχωρά με γοργούς ρυθμούς, διαφάνεια, ισονομία και αξιοπιστία διασφαλίζοντας τις περιουσίες κράτους και πολιτών.

Παρόλο που οι διαδικασίες κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου ξεκίνησαν το 1994, σήμερα η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα μέλος της Ε.Ε. που δεν διαθέτει Κτηματολόγιο. Οι καθυστερήσεις, οι παρατυπίες και η όλη κακοδιαχείριση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, οδήγησαν την Ε.Ε. να επιβάλει από το 2001 πρόστιμα στη χώρα μας ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ, ποσό ίσο με το σύνολο των κονδυλίων που είχαν διατεθεί μέσω του Β' ΚΠΣ για την χρηματοδότηση του έργου. Και σαν να μην έφτανε το πρόστιμο, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν εφεξής να μην συμβάλλουν μέσω των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή του Γ' και πλέον του Δ' ΚΠΣ, στην ολοκλήρωση του έργου.
Κάτι που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο εκτόξευσαν το κόστος του έργου στα ύψη -καθώς για το ¼ το έργου που υλοποιήθηκε να έχουν δαπανηθεί από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πενταπλάσια ποσά από αυτά που αρχικώς είχαν προγραμματιστεί- όχι μόνο οδήγησαν τη χώρα στο να δεχθεί πρόστιμο από την Ε.Ε. που επιβάλει την επιστροφή της κοινοτικής χρηματοδότησης, αλλά υποχρεώνει και την παρούσα κυβέρνηση να αναζητήσει νέους τρόπους χρηματοδότησης ολοκλήρωσης του έργου. Ενός έργου που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κατάφεραν αντί για άμεσα οφέλη για τους πολίτες, που ήδη θα έπρεπε να τα απολάμβαναν, να οδηγήσει τελικά σε άμεσες οφειλές.
Η νέα διακυβέρνηση οφείλει, όμως, να κοιτάξει μπροστά. Η πολιτική της βούληση, και αυτό έχει εμπράκτως αποδειχθεί και αποτυπωθεί στους ρυθμούς προόδου του έργου. Αυτό έκανε και στις 19 Ιουλίου ψηφίζοντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τον σχετικό νόμο για το εθνικό κτηματολόγιο. Βάζοντας τελεία σε μια μετέωρη κατάσταση και προχωρώντας δίχως άλλες καθυστερήσεις και με σεβασμό και αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ του πολίτη.
Η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή είναι εδώ για να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειάζεται και η γνώση και η διερεύνηση, αλλά και η διαλεύκανση υποθέσεων του χθες. Πρώτιστο χρέος, ωστόσο, της κυβέρνησης είναι το μέλλον. Το εθνικό κτηματολόγιο θέτει αναπτυξιακές βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και ο νόμος για το Εθνικό Κτηματολόγιο συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση, επιταχύνοντας και εξορθολογίζοντας διαδικασίες και διασφαλίζοντας περισσότερο τη διαφάνεια.