Άρθρο "Το χρέος μας προς τις επόμενες γενιές"

Άρθρο "Το χρέος μας προς τις επόμενες γενιές"

Εφημερίδα: Εγνατία

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2004 έλαβε από τον ελληνικό λαό την καθαρή και σαφή εντολή να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματός της που προέβλεπε διαρθρωτικές τομές, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και τη λειτουργία του κράτους. Ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το οποίο ήταν αναγκαίο και επιβεβλημένο για την εξυγίανση και ανόρθωση της οικονομίας και την αντιμετώπιση βαθιά ριζωμένων παθογενειών της δημόσιας διοίκησης.

Η νέα διακυβέρνηση αναγνωρίζοντας το ιστορικό της χρέος συγκρότησε ένα Σχέδιο Πορείας το οποίο βασίζεται σε βαθιές μεταρρυθμίσεις και στοχεύει στο να οδηγήσει την οικονομία και τη γενικότερα τη χώρα σε ανάπτυξη. Άξονες αυτού του σχεδίου είναι η νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσεων, η κινητροδότηση και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η αξιοποίηση και απελευθέρωση των αγορών ενέργειας κ.ά. Βέβαια στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλει πρώτο και το ίδιο το κράτος με την προσπάθεια μείωσης της δημόσιας σπατάλης και εξορθολογισμού των δαπανών του αλλά και με την εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που στερεί σημαντικούς πόρους από τα δημόσια ταμεία.
Από τις κεντρικότερες προωθούμενες μεταρρυθμίσεις είναι όμως οι αλλαγές στη λειτουργία των ΔΕΚΟ. Στόχος αυτές να μην λειτουργούν εις βάρος της τσέπης των πολιτών αλλά για την κοινωνική εξυπηρέτηση. Οι αλλαγές θα γίνουν στο πρότυπο της συμφωνίας που συνάφθηκε το καλοκαίρι στον ΟΤΕ και μεταξύ άλλων θα προβλέπουν άρση της μονιμότητας των νεοπροσλαμβανομένων, εκσυγχρονισμό λειτουργίας και μείωση αποδοχών των διοικήσεών τους που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν προκλητικά υψηλές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ο ρόλος του ΑΣΕΠ δεν θα θιγεί, οι αλλαγές θα προωθηθούν κατόπιν ειλικρινούς διαλόγου με στόχο τη συναίνεση ενώ θα έχουν κοινωνικό πρόσωπο.
Ανάλογη λύση, δηλαδή κατόπιν διαλόγου και με κοινωνικά κριτήρια, θα δοθεί και στο ακανθώδες ζήτημα της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Είναι σαφές πως εξαιτίας των λαθών του παρελθόντος, που σήμερα στοιχίζουν καθημερινά στους έλληνες φορολογούμενους 1.5 εκατομμύριο Ευρώ, η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί με το ίδιο μοντέλο. Η ποινή που επέβαλε η Ε.Ε. στη χώρα μας είναι χαρακτηριστική και για τα λάθη και την κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση θα δώσει λύσει οριστική, μακρόπνοοη, που θα εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον αλλά δεν θα άρει τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ο.Α.
Η κυβέρνηση επέλεξε το δύσκολο δρόμο, το δρόμο της λύσης των προβλημάτων και όχι των εύκολων και κενού αντικρίσματος παροχών. Μιλάει με ειλικρίνεια και κοιτώντας στα μάτια τους πολίτες. Θέλει να είναι χρήσιμη και όχι απλά ευχάριστη. Αυτή είναι η εντολή των πολιτών, αυτό το χρέος της προς τις επόμενες γενιές.