Άρθρο: "Προβολή της ελληνικής παιδείας"

Άρθρο: "Προβολή της ελληνικής παιδείας"

Εφημερίδα: Θεσσαλονίκη

Η λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του νομού Θεσσαλονίκης


Η ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ένα ζωτικό άνοιγμα της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης εκτός των συνόρων παίρνει πλέον σάρκα και οστά με πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας. Ένα άνοιγμα που απευθύνεται κυρίως στους νέους της ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας, των Βαλκανίων, της Μεσογείου, αλλά και τους ομογενείς. Η Ελληνική Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, τη ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη στον τομέα της ενημέρωσης, της πληροφόρησης και της παιδείας προχωρά στην υλοποίηση ενός σχεδίου που είχε μείνει στις εξαγγελίες για 10 περίπου χρόνια.

Με την λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα της ελληνικής πολιτείας για την προβολή και «εξαγωγή» της ελληνικής εκπαίδευσης και κυρίως της ελληνικής παιδείας. Δίνοντας έτσι το στίγμα ότι η χώρα μας μπορεί να ανταποκριθεί στα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, τοποθετώντας ως πυλώνα της πολιτικής και της οικονομικής της επέκτασης προς γειτονικές και όχι μόνο χώρες, την παιδεία και τον πολιτισμό.
Για την περιοχή μας έχει ιδιαίτερη σημασία η τοποθέτηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στον Νομό της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης και όχι στο κέντρο. Η κίνηση αυτή συμβάλλει αναμφίβολα στην ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας. Στόχος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η λειτουργία του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 με την οργάνωση κατάλληλων χώρων για τις πρώτες σχολές, αλλά και με τον κατάλληλο σχεδιασμό για την ανοικοδόμηση ενός οργανωμένου και κατάλληλα εξοπλισμένου πανεπιστημιακού campus. Διαγράφοντας έτσι την αφετηρία μίας πορείας ανάπτυξης και δημιουργίας έργων υποδομής στην περιοχή.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο θα είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του με τρεις σχολές (Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομίας και Διοίκησης και Επιστημών Τεχνολογίας), γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η αγγλική, ενώ θα παρέχονται προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Η τοποθέτησή του στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης καθιστά αυτομάτως την πόλη έναν εκπαιδευτικό κόμβο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενισχύει την ελληνική προσπάθεια για εξαγωγή παιδείας, γνώσης και πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό στηρίζεται ουσιαστικά η ανάπτυξη και η ελληνική οικονομία, καθώς το ΔΙ.ΠΑ.Ε. θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης ξένων σπουδαστών στην χώρα μας, θα συμβάλλει στην εισροή κεφαλαίου και στην διαφήμιση της χώρας στο εξωτερικό.
Επιπλέον, το νέο πανεπιστήμιο έρχεται να πλαισιωθεί από δομές που προωθούνται να δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή, όπως η «Ζώνη Καινοτομίας», να συνεργαστεί με διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην πόλη, να αναπτύξει μια σύγχρονη μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις καινοτομίας και έρευνας, αλλά και να ανταλλάξει τεχνογνωσία, γνώση και πληροφορία με τα τρία ανώτατα ιδρύματα που λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα.
Η επένδυση ενός κράτους στην παιδεία αποτελεί μέσο θωράκισης και ενίσχυσης της δυναμικής του. Λειτουργεί ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του, των στελεχών του μέλλοντος και της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής εξέλιξής του. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας είναι το νέο στοίχημα της πολιτείας και η φυσική εξέλιξη και αναβάθμιση των ιδρυμάτων που συνθέτουν τους στυλοβάτες της ελληνικής παιδείας.