Άρθρο: "Προϋπολογισμός ευθύνης"

Άρθρο: "Προϋπολογισμός ευθύνης"

Εφημερίδα: Μακεδονία της Κυριακής

Η εφαρμογή του θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια, καθώς οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο αριθμοί, αλλά πρώτα άνθρωποι και ανάγκες


Οι κεντρικοί στόχοι της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η δημοσιονομική εξυγίανση μέσω του περιορισμού του δημοσίου ελλείμματος και χρέους, η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τους στόχους αυτούς έρχεται να εξυπηρετήσει ο προϋπολογισμός του 2006 το προσχέδιο του οποίου παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του 2006 προβλέπει τον περιορισμό του δημοσίου ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ στο τέλος της επόμενης χρονιάς συνεχίζοντας την πτωτική του τάση από το 6.6% το 2004 και το 3.6% στο τέλος του χρόνου. Προβλέπει παράλληλα ρυθμούς ανάπτυξης 3.8%.
Τα αποτελέσματα αυτά ασφαλώς δεν είναι τυχαία. Έρχονται να επιβεβαιώσουν μια σταθερή και μακρόπνοη οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση που έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία, παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, να εμφανίζει ρυθμό ανάπτυξης 3.6%, να μειώνει τα ποσοστά της ανεργίας από το 11% το 2004 στο 9,6% το 2005, να περιορίζει το δημόσιο χρέος και έλλειμμα και να παρουσιάζει αύξηση των πραγματικών μισθών κατά 2%.
Οι προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία το 2006 είναι ευοίωνες καθώς αναμένεται να αποδώσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις παράλληλα με την δραστική μείωση της δημόσιας σπατάλης και της αύξησης των εσόδων με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν διαμορφωθεί και οι βασικές προτεραιότητες του νέου προϋπολογισμού που συγκεκριμένα περιγράφονται από την εξασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης και τη δημιουργία κλίματος και προϋποθέσεων για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Ο προϋπολογισμός του 2006 αποτελεί μια ακόμη συνιστώσα της κοινής συνισταμένης της οικονομικής πολιτικής μαζί με τη φορολογική μεταρρύθμιση, τον αναπτυξιακό νόμο, τις απελευθερώσεις αγορών, τις αποκρατικοποιήσεις, τις προωθούμενες αλλαγές στις ΔΕΚΟ, τις αλλαγές στο εργασιακό και το ωράριο, τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης του Γ' ΚΠΣ και την προετοιμασία για το Δ' ΚΠΣ κλπ. Οι πολιτικές αυτές αποτελούν το δρόμο της ευθύνης καθώς έρχονται να αντιμετωπίσουν ριζικά τα οικονομικά προβλήματα της χώρας και όχι να τα μεταθέσουν στις επόμενες γενιές. Η πιστή εφαρμογή της πολιτικής αυτής, παρά τις όποιες συντεχνιακές ή μικροπολιτικές αντιδράσεις, θα εξασφαλίσει τη δημοσιονομική εξυγίανση και την οικονομική ανάπτυξη. Ήδη μάλιστα τα αποτελέσματά τους είναι ορατά και σταδιακά θα αποτυπωθούν και στον οικογενειακό προϋπολογισμό με συγκεκριμένες φοροελαφρύνσεις και άλλα μέτρα ενίσχυσης από το 2007. Σε κάθε περίπτωση πάντως η εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής θα έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, άλλωστε ο κύριος στόχος του νέου προϋπολογισμού είναι η κοινωνική συνοχή. Και η εφαρμογή του θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια καθώς οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο αριθμοί αλλά πρώτα άνθρωποι και ανάγκες.