Άρθρο: "Μονόδρομος για τη χώρα οι μεταρρυθμίσεις"

Άρθρο: "Μονόδρομος για τη χώρα οι μεταρρυθμίσεις"

Εφημερίδα: Ελεύθερος Τύπος

Τα προβλήματα δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί...


Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις 7 Μαρτίου 2004 έλαβε από την κοινωνία μια σαφή και ξεκάθαρη εντολή. Να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των χρόνιων παθογενειών της χώρας και τη δημιουργία προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, που θα βάλουν τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς, γραφειοκρατίας και αναποτελεσματικότητας του κράτους, θα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και θα αποτελματώσουν την οικονομία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρέλαβε μια οικονομία με σημαντικά προβλήματα όπως τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, το αυξημένο δημόσιο χρέος, τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, την έλλειψη υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την απουσία βασικών υποδομών, τη χαμηλή απορροφητικότητα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων η νέα διακυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε την υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, την υλοποίηση δηλαδή μεταρρυθμιστικών τομών στο σύνολο της λειτουργίας του κράτους και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι τελευταίες νομοθετικές της πρωτοβουλίες όπως η εθελούσια έξοδος στον ΟΤΕ, η ρύθμιση του ασφαλιστικού των τραπεζών, το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την τόνωση του εμπορίου, αλλά και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά το οποίο αντιμετωπίζει με ρεαλισμό και κοινωνική ευαισθησία και σύνθεση κρίσιμες παραμέτρους των εργασιακών σχέσεων και του ασφαλιστικού.
Οι πρωτοβουλίες αυτές της κυβέρνησης μπορεί να προκαλούν πρόσκαιρη ανησυχία σε μερίδα του κοινωνικού συνόλου, αλλά είναι ο μόνος δρόμος για τη δημιουργία μιας οικονομίας ανταγωνιστικής, ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος που θα προσελκύει επενδύσεις και θα ενισχύει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τελικά θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Εντάσσονται δε σε ένα σύνολο πολιτικών που χτίζουν μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, κεντρικοί άξονες της οποίας είναι η φορολογική μεταρρύθμιση και ο νέος αναπτυξιακός-επενδυτικός νόμος που ήδη εφαρμόζονται και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπου το σχετικό νομοσχέδιο σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παράλληλα εντατικοποιούνται οι ρυθμοί απορρόφησης του Γ' ΚΠΣ, σχεδιάζεται ορθολογικά η στρατηγική ενόψει Δ' ΚΠΣ, προωθείται μια νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων κ.ά.
Τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών είναι ευεργετικά για την οικονομία και την κοινωνία ωστόσο δεν είναι άμεσα αντιληπτά αλλά θα φανούν σε βάθος χρόνου. Και χρέος της κυβέρνησης που νομοθετεί σήμερα για το αύριο και δεν μεταθέτει τα προβλήματα στο μέλλον είναι να προχωρήσει αποφασιστικά και ακόμη πιο γρήγορα στις διαρθρωτικές αυτές αλλαγές παρά τις αντιδράσεις συντεχνιών, πολιτικών δυνάμεων που είναι προσκολλημένες στο χθες και τη συντήρηση και δίχως να λογαριάσει το όποιο προσωρινό πολιτικό κόστος. Είναι απαίτηση της κοινωνίας, χρέος προς τις επόμενες γενιές.