Άρθρο: "Ο νέος αναπτυξιακός είναι ένας γενναίος νόμος"

Άρθρο: "Ο νέος αναπτυξιακός είναι ένας γενναίος νόμος"

Εφημερίδα: Άποψη


Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα βασικό εργαλείο και κεντρική πολιτική στην εκπεφρασμένη και ήδη έμπρακτα αποδεδειγμένη βούληση της νέας διακυβέρνησης για επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην περιφέρεια.
Κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για την ελληνική οικονομία και είναι ο καλύτερος δυνατός σύμφωνα με τα δεδομένα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ΄ αρχήν προέκυψε κατόπιν ενός συστηματικού, ειλικρινούς και ευρέως διαλόγου με παραγωγικούς φορείς, τις περισσότερες προτάσεις των οποίων και συμπεριλαμβάνει. Συμβάλει στη δημιουργία ενός υγιούς και δίκαιου οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος με λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερα και πιο ορθολογικά κίνητρα και ίσες ευκαιρίες για όλους.
Και το κυριότερο είναι ότι έχει στο επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, για την αρωγή και ανάπτυξη των οποίων η Νέα Δημοκρατία πολλαπλώς έχει δεσμευθεί αντιλαμβανόμενη τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζουν στην εγχώρια παραγωγή και οικονομία.
Επομένως ο νέος αναπτυξιακός ενισχύει και ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία δημιουργώντας το περιβάλλον και τις προϋποθέσεις προσέλκυσης και υποστήριξης επενδύσεων, ανταγωνιστικότητας και τόνωσης της απασχόλησης. Αποτελεί το όχημα για την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων.
Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη ασφαλώς δεν ικανοποιεί το πάγιο και ομόθυμο αίτημα για αλλαγή ζώνης κινήτρων του νομού, ωστόσο είναι κάτι που στην παρούσα φάση και παρά τη βούληση της νέας διακυβέρνησης δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Ωστόσο πρέπει να μείνουμε προσανατολισμένοι στην ανάγκη αλλαγής της ζώνης κινήτρων ώστε από το 2006 οπότε και κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό, ο νομός Θεσσαλονίκης να αδράξει την ευκαιρία και να αποκτήσει τις ευκαιρίες που του ανήκουν.
Απαιτείται όμως μια ορθολογική αξιολόγηση αναγκών και προοπτικών των περιοχών του νομού ώστε να υπάρξει και σε νομαρχιακό επίπεδο ισόρροπη ανάπτυξη. Περιοχές ιδιαίτερα υποβαθμισμένες και με αυξημένες ανάγκες, όπως λ.χ. η επαρχία Λαγκαδά απαιτείται να ενταχθούν στη γ' ζώνη ενώ άλλες, του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος, με πιο αυξημένα οικονομικά μεγέθη μπορούν να ενταχθούν στη β' ζώνη.
Ο νέος αναπτυξιακός κάνει το πρώτο βήμα. Η αλλαγή ζώνης κινήτρων στο νομό θα είναι το δεύτερο. Η Θεσσαλονίκη της ανεργίας, της αποβιομηχάνισης, των ανύπαρκτων υποδομών, των επί 20ετία χαμένων ευκαιριών το αξίζει και το απαιτεί ώστε επιτέλους να διαδραματίσει το ρόλο της τόσο στο εγχώριο γίγνεσθαι όσο και σε αυτό της ΝΑ Ευρώπης.