Άρθρο: "Προτεραιότητα η ανάπτυξη της περιφέρειας"

Άρθρο: "Προτεραιότητα η ανάπτυξη της περιφέρειας"

Εφημερίδα: Εγνατία


Προέρχομαι και πολιτεύομαι στην ύπαιθρο του νομού Θεσσαλονίκης, κάτι που μου δίνει την ευκαιρία να γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας. Η Θεσσαλονίκη, τόσο το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, όσο και το σύνολο του νομού είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχασαν πολλές ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν έτυχαν της υποστήριξης και του ενδιαφέροντος που τους άρμοζαν. Το ίδιο σκηνικό έχει στηθεί, λιγότερο ή περισσότερο και στο σύνολο της υπόλοιπης -πλην της Αττικής- χώρας.

Αποτέλεσμα, η ανάπτυξη της χώρας να είναι πολλών ταχυτήτων. Να υπάρχει ένα κέντρο οικονομικά ισχυρό, διαρκώς αναπτυσσόμενο, το οποίο απολαμβάνει υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη. Στον αντίποδα, μια περιφέρεια, η οποία παρακμάζει υπό το βάρος των διαρκώς αυξανομένων ανεπίλυτων προβλημάτων, δίχως να αξιοποιούνται τα τοπικά της πλεονεκτήματα, δίχως υποδομές, δίχως κοινωνική μέριμνα. Μια περιφέρεια που φθίνει διαρκώς δίχως επενδύσεις, δίχως υποδομές, δίχως κοινωνική μέριμνα. Μια περιφέρεια που φθίνει και μειώνεται εξαιτίας της συνεχιζόμενης εσωτερικής μετανάστευσης προς το κέντρο. Και αυτό εξηγεί γιατί η Ελλάδα καταλαμβάνει πάντα τις πρώτες θέσεις στη λίστα με τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παραπάνω κατάσταση είναι προϊόν του στρεβλού συστήματος πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε το ελληνικό αναπτυξιακό μοντέλο τις τελευταίες δεκαετίες. Το μοντέλο που στήθηκε γύρω από την πρωτεύουσα, προκάλεσε μια όλο και διογκωμένη άνιση κατανομή πόρων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Μια κατάσταση, η οποία «επιδεινώθηκε» τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των αναγκών που δημιούργησε η ευθύνη της χώρας για τη διοργάνωση ασφαλών και επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων.
Πλέον, με την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών, έρχεται η σειρά της περιφέρειας. Κάτι που σημαίνει πως η κυβέρνηση ξεκινάει μια νέα πολιτική με άξονες και βασικά μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σε ρεαλιστική και υλοποιήσιμη βάση. Με στρατηγική η οποία βρίσκει στο επίκεντρο την περιφέρεια. Στην πολιτική αυτή της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, προτεραιότητα δίνεται στην Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, περιοχές που θα πρωταγωνιστήσουν στην νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Άλλωστε δίχως ανάπτυξη της περιφέρειας δεν μπορεί να υπάρξει η πραγματική και όχι εικονική ή στους δείκτες ανάπτυξη της χώρας. Η πολιτική αυτή θα σημάνει την κατεύθυνση πόρων στις περιφέρειες, τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών (οδικών μεταφορικών και συγκοινωνιακών και κοινωνικών), την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με παροχές κινήτρων. Όλα αυτά θα υλοποιηθούν με την στήριξη και τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αξιοποίηση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης. Κεντρικοί πυλώνες θα είναι ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η παιδεία. Παράλληλα, η νέα αυτή πολιτική θα δίνει βαρύτητα και θα αξιοποιεί τα τοπικά πλεονεκτήματα και τις ειδικές ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού κάθε περιοχής. Με την εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών σχεδίων κάθε περιφέρεια θα αποκτήσει τη δική της αναπτυξιακή ταυτότητα, όπως αγροτικός τομέας, μεταποίηση, βιομηχανία, τουρισμός. Η σύνθεση αυτών είναι ικανή να δώσει ένα πλήρες σύστημα που θα οδηγήσει σε μια μακρόπνοη, ισόρροπη και ορθολογική ανάπτυξη της χώρας.