Μετεγγραφές φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών

Μετεγγραφές φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2538

Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2018

Προς τον Υπουργό
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μετεγγραφές φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών»

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για να στηρίξουν την ελληνική οικογένεια, τη μόρφωση των παιδιών και ουσιαστικά το μέλλον της χώρας φαίνεται στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά, όπως το δικαίωμα μετεγγραφής των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών που έχουν περάσει σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας προκειμένου να καταφέρουν να σπουδάσουν.
Ο νόμος περί μετεγγραφών των φοιτητών που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες λειτούργησε χωρίς πρόβλημα επί 32 συνεχή χρόνια, ενώ το δικαίωμα αυτό είχε παραχωρηθεί ως δημογραφικό κίνητρο με το άρθρο 3 του ν. 860/1979. Ωστόσο, ο νόμος καταργήθηκε, ενώ παράλληλα το δημογραφικό άρχισε να αποτελεί ένα μεγάλο θέμα για τη χώρα. Το οξύμωρο είναι ότι ενώ ο αριθμός των μετεγγραφών σημειώνει από τότε αυξητική πορεία, οι πολύτεκνοι αποτελούν μόλις το 14% του συνολικού αριθμού των μετεγγραφόμενων φοιτητών.
Πρόκειται για μία ουσιαστική κίνηση στήριξης του θεσμού της πολύτεκνης οικογένειας σε μία περίοδο που η χώρα μας δοκιμάζεται σε όλα τα επίπεδα, με το δημογραφικό να αποτελεί μείζον εθνικό θέμα πλέον. Βρισκόμαστε στα πρόθυμα μιας δημογραφικής κατάρρευσης, με τις γεννήσεις να μειώνονται συνεχώς, τον πληθυσμό να γηράσκει, τους νέους να φεύγουν στο εξωτερικό. Εν μέσω όλων αυτών και της οικονομικής κρίσης οι πολύτεκνες οικογένειες έφτασαν στο σημείο να συγκαταλέγονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, που έχουν περάσει σε Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, να μετεγγράφονται στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα που είναι πλησιέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας, ή στο ΑΕΙ ή ΤΕΙ που φοιτά ήδη κάποιο από τα αδέρφια του, καθώς και στο αντίστοιχο έτος σπουδών;

-Σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο να αυξήσει τη μοριοδότηση για τις μετεγγραφές των πολύτεκνων φοιτητών από τα δύο μόρια που ισχύει σήμερα, στα έξι μόρια για τα μέλη των πολύτεκνων οικογενειών;