Θ. Καράογλου: «Με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λύνουμε το μεγάλο πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο Δημόσιο τομέα»

Θεσσαλονίκη, 10 Ιανουαρίου 2023

Δελτίο Τύπου
Θ. Καράογλου: «Με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση λύνουμε το μεγάλο πρόβλημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο Δημόσιο τομέα»

Τέλος στο μείζον ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο δημόσιο τομέα, φαινόμενο που επί δεκαετίες ταλαιπωρεί τους πολίτες και «τραυματίζει» τη δημόσια διοίκηση, βάζει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνου στο δημόσιο τομέα», που ξεκίνησε να συζητείται σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, έχοντας εισηγητή από την πλευρά της Κυβέρνησης τον Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου.
Περιγράφοντας τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Νόμου ο κ. Καράογλου ανέφερε ότι πρόκειται για μια ριζική μεταρρύθμιση και τεράστια θεσμική παρέμβαση η οποία απουσίαζε από την πατρίδα μας για δεκαετίες, μέσω της οποίας γίνεται πράξη η αποκέντρωση, θέτοντας τις βάσεις ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τω πολιτών στους θεσμούς.
«Κάθε δημόσιος λειτουργός πρέπει να γνωρίζει επακριβώς τα καθήκοντά του και να τα επιτελεί στο ακέραιο. Ασάφειες και άγνοια δεν νοούνται σε μια οργανωμένη, σε μια υπεύθυνη Πολιτεία» ανέφερε στην αρχική του εισήγηση, προσθέτοντας πως το Σχέδιο Νόμου εξυπηρετεί τους βασικούς πολιτικούς στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Και αυτό γιατί, όπως είπε, αυξάνει την αποτελεσματικότητα συνολικά του κρατικού μηχανισμού, συμβάλλει στον εξορθολογισμό του και φυσικά στη βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου τομέα.
«Μιλώ για ένα πλέγμα πολιτικών οι οποίες υλοποιούνται για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά» σημείωσε ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας στη συνέχεια της τοποθέτησής του, αναλύοντας το νέο μοντέλο δράσης «που αλλάζει το πρότυπο διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας, με απώτερο σκοπό τη δόμηση ενός μηχανισμού συντονισμού και διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, με άξονα τη χρηστή κα αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών».
Βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού τον συνολικό συντονισμό αυτού του διοικητικού «πλέγματος» αναλαμβάνει ως «Συντονιστής» ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών. Ως «Κεντρικό Σημείο Αναφοράς» που θα έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της υλοποίησης του νέου συστήματος ορίζεται ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπό το πρίσμα αυτό, αναπτύσσονται και οι νέοι ρόλοι των εκπροσώπων των λοιπών εμπλεκομένων φορέων ως «Επιμέρους Σημεία Αναφοράς».
Ακολούθως, συστήνεται ένας γνωμοδοτικό όργανο, το «Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης», με κύριο σκοπό τη διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Εσωτερικών αναφορικά με θέματα ανακατανομής και μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του «Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης», συνιστάται το «Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης», το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα. Αυτό είναι που θα αναλάβει τη διαρκή καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων.
Σημαντικό εργαλείο ανάδειξης και επιτυχίας του νέου μοντέλου είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές θα συνδράμουν υποστηρικτικά στην καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κατανομή των αρμοδιοτήτων, διευκολύνοντας την επικοινωνία και συνεργασία του «Κεντρικού Σημείου Αναφοράς» με τα «Επιμέρους Σημεία Αναφοράς».
Όπως εξήγησε ο κ. Καράογλου, κλείνοντας την εισηγητική του τοποθέτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής: «Η Ελλάδα του 2023 είναι πολύ καλύτερη από την Ελλάδα που παραλάβαμε το 2019. Πλέον διαθέτουμε όραμα, καθαρή ματιά και πάνω από όλα προοπτική να αξιοποιήσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων μας. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Η Ελλάδα παύει να είναι η συγκεντρωτικότερη χώρα της Ευρώπης και γίνεται παράδειγμα προς μίμηση».