Θ. Καράογλου «Η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης είναι προϋπόθεση ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής»

Θεσσαλονίκη, 09 Νοεμβρίου 2023

Δελτίο Τύπου
Θ. Καράογλου: «Η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης είναι προϋπόθεση ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής»

Στην πολλαπλασιαστική και ανταποδοτική αξία που έχει η απόκτηση φορολογικής συνείδησης και κουλτούρας από το σύνολο της κοινωνίας και του επιχειρείν, στάθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναφορικά με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34, όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.
Ο εισηγητής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε στην τοποθέτησή του ότι «η ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης είναι προϋπόθεση ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής» και εξήγησε ότι η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό, επιτρέπει σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσουν ενιαία γραμμή προς όφελος των εθνικών οικονομιών.
Όπως είπε, αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και εταιρικής διαφάνειας, μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
«Είναι σημαντικό όλες οι χώρες μέλη να ακολουθούν ενιαίους κανόνες, γιατί έτσι δεν αφήνουμε ανοιχτά παράθυρα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής» πρόσθεσε ο κ. Καράογλου, επισημαίνοντας ότι η θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της διαφάνειας της φορολογίας εισοδήματος εταιρειών υπηρετεί το γενικό οικονομικό συμφέρον και συμβάλλει σημαντικά στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς τον δίκαιο χαρακτήρα των εθνικών φορολογικών συστημάτων.
«Με τις πολιτικές μας βάζουμε τέλος στη φορολογική ανειλικρίνεια, ευρισκόμενοι πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή η κοινωνία ζητά από τις επιχειρήσεις να μην εστιάζουν μονάχα στα κέρδη τους, αλλά να δημιουργούν αξία για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες» τόνισε σε άλλο σημείο.
Μάλιστα, σημείωσε με έμφαση πως πέραν της φορολογικής συνείδησης, πρέπει να εμπεδωθούν και οι έννοιες της φορολογικής ειλικρίνειας, φορολογικής ηθικής και φορολογικής συμμόρφωσης. Για να εξειδικεύσει λίγο αργότερα πως: «Ο πολίτης και ο επιχειρηματίας με φορολογική κουλτούρα κατανοεί και αντιλαμβάνεται ότι τα φορολογικά έσοδα της χώρας επιστρέφουν σε αυτόν μέσω της δημιουργίας επιπρόσθετου δημοσιονομικού χώρου ο οποίος βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και βοηθά καταλυτικά ώστε να ισχύει στο μέλλον χαμηλότερη φορολογία».