(Άρθρο): «Όταν ευημερούν οι γυναίκες, ευημερούν οι κοινωνίες»

Άρθρο Θ. Καράογλου στην εφημερίδα «Deltapress.gr», που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Ιουνίου την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

«Όταν ευημερούν οι γυναίκες, ευημερούν οι κοινωνίες»

Η πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσα στη Σίνδο, με θέμα την ισότητα των φύλων και τους τρόπους που θα βάλουν τέλος στο θλιβερό φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, ήταν από εκείνες που χάρηκα περισσότερο. Ο λόγος είναι ότι αφορά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας, ιδίως μετά την έξαρση της πανδημίας.
Έχοντας προσκεκλημένες την Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα. Καλυψώ Γούλα, αλλά και την δικηγόρο στον Άρειο Πάγο και μέλος της ελληνικής εταιρείας οικογενειακού δικαίου κα. Θούλη Παράσογλου, υποστήριξα ότι η ανισότητα των φύλων είναι «κοινωνική παθογένεια» και ταυτόχρονα βαρύτατη «παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».
Γι' αυτό, στη διάρκεια της τοποθέτησής μου, μέσω των επιχειρημάτων που παρέθεσα, έκανα λόγο για μια από τις «μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».
Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξα ότι η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, αλλά είναι ποινικό αδίκημα, εξηγώντας πως η ισότητα των φύλων δεν είναι θέμα γυναικείο, μα ζήτημα πανανθρώπινο, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό που αφορά όλη την υφήλιο.
Έτσι, πρέπει να γίνει κτήμα όλων μας ότι η ισότητα των φύλων ξεκινά από το σπίτι. Και εδώ καλούμαστε να μιλήσουμε και να εμπνεύσουμε τις νέες γενιές προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Να σπάσουμε, δηλαδή, στερεότυπα, να αφήσουμε πίσω τις ιδεολογικές συζητήσεις του παρελθόντος και να μεριμνήσουμε για την οικονομική πτυχή της ισότητας των φύλων, γιατί οι ίσες ευκαιρίες συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο.
Άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στη διάρκεια της πανδημίας οι γυναίκες πληρώνουν υψηλότερο οικονομικό και κοινωνικό τίμημα αφού αυξήθηκαν η ενδοοικογενειακή βία, η ανεργία των γυναικών και οι καθημερινές υποχρεώσεις.
Αυτήν την αρχή υπηρετεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ισότητα των Φύλων που εφαρμόζει η Κυβέρνηση με σκοπό την κατάρτιση, χρηματοδότηση και υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση των γυναικών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας.
Όπως είναι γνωστό το Εθνικό Σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις άξονες. Στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στην ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε τομεακές πολιτικές.
Επίσης, έμφαση πρέπει να δώσουμε και σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, καθώς στην Ελλάδα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο. Αναλογιστείτε μόνο ότι το 2020 το υψηλότερο μερίδιο γυναικών μελών εθνικού κοινοβουλίου καταγράφηκε στη Σουηδία (50%). Μπροστά από τη Φιλανδία (46%), Βέλγιο (43%) και Ισπανία (42%). Αντίθετα, στη χώρα μας έχουμε πολλή δουλειά ακόμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε τελική ανάλυση, όταν οι γυναίκες ευημερούν, ευημερούν και οι κοινωνίες.