«Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου για τις πίστες αυτοκινητιδίων»

«Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου για τις πίστες αυτοκινητιδίων» Κύριο

Αρ. πρωτ.:4265/30.03.2022
Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου 2022

Προς Υπουργούς:
-Ανάπτυξης και Επενδύσεων
-Υποδομών και Μεταφορών
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ερώτηση
«Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου για τις πίστες αυτοκινητιδίων»

Το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία πιστών αυτοκινητιδίων (Go Kart) παραμένει το ίδιο τα τελευταία σχεδόν 22 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα στην ΚΥΑ 7034/1298 του 2000 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 368, αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και οι όροι εγκατάστασης και λειτουργίας για τις πίστες αυτοκινητιδίων.
Ωστόσο, μετά από τόσα χρόνια είναι φυσικό στην πράξη κάποια χαρακτηριστικά των αυτοκινητιδίων πίστας να έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά και αναβαθμιστεί με αποτέλεσμα να αλλάζει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι δίχρονοι κινητήρες που χρησιμοποιούνται παλαιότερα και ήταν ιδιαίτερα θορυβώδεις και μόλυναν το περιβάλλον με τους τετράχρονους καταλυτικούς ή ακόμα και ηλεκτρικούς που χρησιμοποιούνται πλέον, μειώνοντας το αποτύπωμα του άνθρακα και εξαλείφοντας την όποια ηχορύπανση.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Προβλέπεται τα συναρμόδια Υπουργεία να επανεξετάσουν το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στις πίστες αυτοκινητητιδίων (Go Kart), προκειμένου να συμπεριληφθούν οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες που προσφέρουν στην αναβάθμιση και ανάπτυξη τέτοιου είδους επιχειρήσεων και δράσεων;