«Επαναπροσδιορισμός αντικειμενικών αξιών στον Νομό Θεσσαλονίκης»

«Επαναπροσδιορισμός αντικειμενικών αξιών στον Νομό Θεσσαλονίκης» Κύριο

Αρ. πρωτ.:5936/21.06.2022

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2022

Προς Υπουργό:
-Οικονομικών

Ερώτηση: «Επαναπροσδιορισμός αντικειμενικών αξιών στον Νομό Θεσσαλονίκης»

Παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022, διαμορφώθηκε με γνώμονα τη σύγκλιση εμπορικών και αντικειμενικών αξιών σύμφωνα και με τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα, σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να οδηγεί κατά τόπους σε πολύ υψηλές τιμές.
Στην πράξη αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ζώνες που δεν παρουσιάζουν ομοιογενή χαρακτηριστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εντός του ίδιου δήμου, είτε έχει κάποιος ένα ακίνητο εντός του κεντρικού δήμου είτε ένα ακίνητο σε μία ορεινή και απομακρυσμένη τοπική κοινότητα λίγων δεκάδων κατοίκων να ανήκουν στην ίδια τιμή ζώνης.
Όπως διαμορφώνονται πλέον οι αντικειμενικές αξίες στον νομό Θεσσαλονίκης παρατηρείται σε κάποιες περιοχές και δήμους να δημιουργούνται ανισότητες και αδικίες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων ακινήτων.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πόλη του Λαγκαδά, αλλά και σε κωμοπόλεις του Δήμου, όπως το Ζαγκλιβέρι και σε μικρά χωριά και οικισμούς του ίδιου Δήμου, η τιμή διαμορφώνεται στα 750€/τμ. Αντίστοιχα στα Κύμινα του Δήμου Δέλτα η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στα 800€/τμ, όπως δηλαδή και στην έδρα του Δήμου Δέλτα την πόλη της Σίνδου, ενώ στη Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου η τιμή αξίας είναι στα 1000€/τμ, όσο δηλαδή και στην πόλη του Ωραιοκάστρου.
Ο οριζόντιος καθορισμός των τιμών ζώνης σημαίνει στην πράξη με συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι σήμερα η αξία μίας ακατοίκητης και προς κατεδάφιση κατοικίας 125 ετών στο Ζαγκλιβέρι του Δήμου Λαγκαδά έχει εκτιναχθεί στα 60.500€ το 2022, από 13.300€ το 2021.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Έχουν καταγραφεί αντίστοιχες περιπτώσεις σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών τιμών σε μικρά περιφερειακά χωριά;

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε επανεξέταση και επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως το Ζαγκλιβέρι του Δήμου Λαγκαδά, τα Κύμινα του Δήμου Δέλτα και η Νεοχωρούδα του Δήμου Ωραιοκάστρου που παρασύρονται από τις αντικειμενικές αξίες των κεντρικών δήμων;