(Ερώτηση): «Να επανέλθουν οι 120 δόσεις για οφειλές στο Δημόσιο»

(Ερώτηση): «Να επανέλθουν οι 120 δόσεις για οφειλές στο Δημόσιο» Κύριο

Αρ. πρωτ.:2181/10.02.2023

Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2023

Προς:
Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Ερώτηση
«Να επανέλθουν οι 120 δόσεις για οφειλές στο Δημόσιο»

Η παρούσα διεθνής οικονομική συγκυρία, που αποτελεί απότοκο του συνεχιζόμενου πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, προκαλεί εύλογα οικονομική στενότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που προσπαθούν κάθε μήνα να καλύψουν έκτακτες δυσκολίες και ανάγκες που ανακύπτουν λόγω της ακρίβειας.
Στο διάστημα αυτό η ακρίβεια αποδεικνύεται μια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, χωρίς καμία χώρα να μπορεί να την τιθασεύει σε απόλυτο βαθμό. Γι' αυτόν το λόγο, παρά τα ισχυρά μέτρα στήριξης που έχει λάβει η Κυβέρνηση, μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων οδηγούνται στο φάσμα να μην είναι συνεπείς σε μια ή περισσότερες φορολογικές υποχρεώσεις τους, εξαιτίας του αυξημένου κόστους διαβίωσης και λειτουργίας, καθώς αναγκάζονται να θέσουν προτεραιότητες όσον αφορά στις ανάγκες τους.
Δεδομένου ότι οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις, η Κυβέρνηση θα μπορούσε, στο βαθμό που είναι δημοσιονομικά εφικτό, να προχωρήσει σε ακόμα μια γενναία ρύθμιση στήριξης των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, διευρύνοντας περαιτέρω τον αριθμό των δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο, μέσω της οποίας θα διασφαλιστεί ότι αφενός δεν θα πληγούν τα κρατικά έσοδα και αφετέρου θα προστατευθούν όσοι καλούνται να διαχειριστούν πρόσκαιρες οικονομικές δυσκολίες και να ανταπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Η ανάγκη μιας ολιστικής αντιμετώπισης του ζητήματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν οφειλές από κάθε φόρους ή τέλη, όπως είναι για παράδειγμα ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία, οι οφειλές σε Δήμους και άλλες υποχρεώσεις που αφορούν οφειλές στο Δημόσιο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει το ενδεχόμενο να επανέλθει η ρύθμιση τω 120 δόσεων για οφειλές στο Δημόσιο;
-Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπαχθούν στις 120 δόσεις και οφειλές προηγούμενων οικονομικών ετών;