"Θωράκιση του έργου των κέντρων μεταμοσχεύσεων "

"Θωράκιση του έργου των κέντρων μεταμοσχεύσεων " Κύριο

Αρ. Πρωτ.: 1425

Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2014

Προς Υπουργό:
Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: "Θωράκιση του έργου των κέντρων μεταμοσχεύσεων "

Σοβαρά θέματα εγείρονται στο ζήτημα της μεταμόσχευσης οργάνων στη χώρα μας, ακόμα και σήμερα, εν έτει 2014. Τόσο η κρίση και η έλλειψη χρημάτων για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, όσο και η έλλειψη παιδείας στο θέμα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων έχουν ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ζωές ασθενών που βρίσκονται σε λίστες αναμονής ακόμα και χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) το 2011 πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας 185 μεταμοσχεύσεις, ενώ το 2013 έγιναν 147. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΜ έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ μέσα σε ένα χρόνο με αποτέλεσμα ακόμα και οι εφημερίες να καλύπτονται με δυσκολία. Την ίδια στιγμή οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι οριακές, καθώς υπάρχει μόλις ένα άτομο, το οποίο έχει την ευθύνη να δέχεται πληροφορίες για ύπαρξη μοσχεύματος και στη συνέχεια να διαχειρίζεται την πληροφορία και να συντονίζει μόνος του την όλη διαδικασία λήψης και μεταμόσχευσης (νοσοκομεία, αεροπλάνα, γιατρούς και ασθενείς) στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, ώστε να μην χαθούν μοσχεύματα.
Την κατάσταση δυσχεραίνει επίσης και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά κέντρα μεταμοσχεύσεων σε νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα, μεταμοσχεύσεις ήπατος και παγκρέατος πραγματοποιούνται μόνο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ενώ σε αδράνεια φαίνεται να παραμένουν τα κέντρα μεταμοσχεύσεων στο Λαϊκό και στον Ευαγγελισμό από τον Δεκέμβριο του 2013 όταν και δημοσιεύθηκε η άδεια λειτουργίας τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η λειτουργία των δύο αυτών μονάδων θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην καλύτερη κατανομή των μεταμοσχεύσεων, ενώ θα άνοιγε ο δρόμος για να δημιουργηθούν και νέα κέντρα, όπως μονάδα μεταμοσχεύσεων καρδιάς στη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο, παρά τα όποια προβλήματα σε επίπεδο υποδομών και στελέχωσης των κέντρων βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα και να αλλάξει η ζωή δεκάδων ασθενών που περιμένουν για χρόνια σε λίστες αναμονής, είναι να αλλάξει η νοοτροπία και η φοβία των Ελλήνων απέναντι στη δωρεά οργάνων. Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται μία συστηματική, σοβαρή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για το τι ισχύει στις μεταμοσχεύσεις και πώς μπορεί κάποιος πολίτης να γίνει δωρητής οργάνων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η λειτουργία των κέντρων μεταμοσχεύσεων στο Λαϊκό και στον Ευαγγελισμό, και γιατί δεν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία εδώ και σχεδόν ένα χρόνο;

-Τι ισχύει στην πράξη σε επίπεδο μεταμοσχεύσεων στα νοσοκομειακά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης;

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί μια συστηματική και σοβαρή ενημερωτική εκστρατεία για τη μεταμόσχευση οργάνων στη χώρα μας;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να ενισχυθεί το έργο του ΕΟΜ τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο στελεχών σε ιατρικό και διοικητικό προσωπικό;

-Ο-
ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ