Τουλάχιστον 120.000 αιτήματα για επικουρικές και 50.000 για εφάπαξ στo... περίμενε

Τουλάχιστον 120.000 αιτήματα για επικουρικές και 50.000 για εφάπαξ στo... περίμενε Κύριο

Αρ. πρωτ.: 5361

Θεσσαλονίκη, 23 Απριλίου 2018

Προς:
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Τουλάχιστον 120.000 αιτήματα για επικουρικές και 50.000 για εφάπαξ στo... περίμενε»

Στις υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) βρίσκονται σήμερα συσσωρευμένα περίπου 120.000 αιτήματα για επικουρικές συντάξεις και 50.000 αιτήματα για εφάπαξ βοηθήματα.
Ευτυχώς, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του παραπάνω φορέα λειτουργούν υποδειγματικά και δίνουν ακριβείς πληροφορίες για τις ημερομηνίες εξέτασης των αιτημάτων στο σύνολο των 48 Ταμείων, αυτές όμως είναι τόσο «μακρινές» που μόνο απογοήτευση φέρνουν στους ενδιαφερόμενους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη Δημοκρατία» στις 15/4/2018, το ανώτατο όριο επικουρικών που μπορεί να εκδοθεί κάθε μήνα είναι 3.000, αν λάβουμε δε υπόψη άδειες προσωπικού κλπ, ο αριθμός αυτός μπορεί να φτάσει τις 30.000 το χρόνο. Κατά συνέπεια, για όσους υποβάλλουν τώρα αίτηση, ο χρόνος αναμονής δε μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων ετών. Φυσικά, αν πρόκειται και για περιπτώσεις που εμπίπτουν στη παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση, ο χρόνος αναμονής μπορεί να ξεπεράσει και τα πέντε έτη.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1) Είναι ικανοποιημένη η Κυβέρνηση από τους ρυθμούς εξέτασης των αιτημάτων παροχής επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων;

2) Εξετάζονται τρόποι για την επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών;