Συνάντηση με το Προεδρείο της Ad Hoc Επιτροπής Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Συνάντηση με το Προεδρείο της Ad Hoc Επιτροπής Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη Κύριο

Συνάντηση με το Προεδρείο της Ad Hoc Επιτροπής Μετανάστευσης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στη Βουλή των Ελλήνων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022.