Εκδήλωση πολιτικού γραφείου στη Σίνδο για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών

Εκδήλωση πολιτικού γραφείου στη Σίνδο για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών Κύριο

Εκδήλωση του πολιτικού γραφείου του κ. Θεόδωρου Καράογλου στη Σίνδο, με θέμα την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, με ομιλήτριες την
Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω κα. Καλυψώ Γούλα και την L.L.M. αστικού, δικονομικού και εργατικού δικαίου, δικηγόρο στον Άρειο Πάγο, μέλος της ελληνικής εταιρείας οικογενειακού δικαίου, πρώην επιστημονική συνεργάτιδα του «Αρμενοπούλου» επιστημονικού περιοδικού του ΔΣΘ και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης κα. Θούλη Παράσογλου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 05 Ιουνίου 2022.