Γιορτή Σταφυλιού και Τρύγου στο Νέο Ρύσιο

Γιορτή Σταφυλιού και Τρύγου στο Νέο Ρύσιο Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στη Γιορτή Σταφυλιού και Τρύγου στο Νέο Ρύσιο, το Σάββατο 27 Αυγούστου 2022.