Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης "1821-2021 Ψηλαφώντας τον εθνικό μας εαυτό" από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης "1821-2021 Ψηλαφώντας τον εθνικό μας εαυτό" από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης "1821-2021 Ψηλαφώντας τον εθνικό μας εαυτό" από το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.