Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας πολιτικού γραφείου Θ. Καράογλου, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023.