"Συνομιλώντας με την κοινωνία" στην Αρέθουσα

"Συνομιλώντας με την κοινωνία" στην Αρέθουσα Κύριο

Ο Βουλευτής Β' θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στη δράση του πολιτικού του γραφείου "Συνομιλώντας με την κοινωνία" στην Αρέθουσα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023.