Συνάντηση με φίλους στην Αρέθουσα

Συνάντηση με φίλους στην Αρέθουσα Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, σε συνάντηση με φίλους στην Αρέθουσα, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07 Μαΐου 2023.