Συνάντηση με φίλους στον Προφήτη

Συνάντηση με φίλους στον Προφήτη Κύριο

Ο Θ. Καράογλου σε συνάντηση με φίλους στον Προφήτη, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07 Μαΐου 2023.