Εργασίες Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη

Εργασίες Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη Κύριο

Ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στη Βιέννη