Περιφορά εικόνας Ζωοδόχου Πηγής στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

Περιφορά εικόνας Ζωοδόχου Πηγής στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης Κύριο

Περιφορά εικόνας Ζωοδόχου Πηγής στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018