Ο Ασκός γιορτάζει τη Ζωοδόχο Πηγή

Ο Ασκός γιορτάζει τη Ζωοδόχο Πηγή Κύριο

Ο Ασκός γιορτάζει τη Ζωοδόχο Πηγή με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018