(Παρασκήνιο): "Ο Θ. Καράογλου και ο ερωτευμένος Καίσαρ"

(Παρασκήνιο): "Ο Θ. Καράογλου και ο ερωτευμένος Καίσαρ" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Παρασκήνιο" την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021.