(Τύπος Θεσσαλονίκης): "Ομόφωνο όχι στη μετεγκατάσταση τμημάτων του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες"

(Τύπος Θεσσαλονίκης): "Ομόφωνο όχι στη μετεγκατάσταση τμημάτων του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Τύπος Θεσσαλονίκης" την Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2022.