(Το Καρφί): "Και στέφανα στη ΔΕΘ"

(Το Καρφί): "Και στέφανα στη ΔΕΘ" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Το Καρφί" το Σάββατο 20 Αυγούστου 2022.