(Ελεύθερος Τύπος): "Το μήνυμα Καράογλου για τη διάγνωση με καρκίνο"

(Ελεύθερος Τύπος): "Το μήνυμα Καράογλου για τη διάγνωση με καρκίνο" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.