(Πολιτική): "Θ. Καράογλου: Ο Πρωθυπουργός βλέπει, ακούει, ζυμώνεται με την κοινωνία"

(Πολιτική): "Θ. Καράογλου: Ο Πρωθυπουργός βλέπει, ακούει, ζυμώνεται με την κοινωνία" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Πολιτική" την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023.