(Πολιτική): "Είμαι σταθερός στις απόψεις μου"

(Πολιτική): "Είμαι σταθερός στις απόψεις μου" Κύριο

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Πολιτική"